Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölvikstjärn, 806 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-06 Stoppdatum 2007-08-06
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 21720
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: