Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölvikstjärn, 806 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-04 Stoppdatum 2010-08-04
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 18359
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: