Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BRÅRUDSVATTNET, 839 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-25 Stoppdatum 2001-07-25
Mängd (ton): 5,69 Kostnad totalt: 4407
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: