Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gäddevattnet doserare, 844 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-01-01 Stoppdatum 2009-12-30
Mängd (ton): 122,07 Kostnad totalt: 59799
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: