Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSTJÄRNET, 849 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-09 Stoppdatum 1999-08-09
Mängd (ton): 10,50 Kostnad totalt: 4673
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: