Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSTJÄRNET, 849 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-16 Stoppdatum 2003-07-16
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8343
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: