Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSTJÄRNET, 849 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-23 Stoppdatum 2004-07-23
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8570
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: