Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA OLEVATTNET, 855 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-18 Stoppdatum 2004-08-18
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 5020
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: