Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSERUDSTJÄRNEN, 872 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-08 Stoppdatum 2009-09-08
Mängd (ton): 4,89 Kostnad totalt: 6218
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: