Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-17 Stoppdatum 2000-12-31
Mängd (ton): 2,60 Kostnad totalt: 7914
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Okänd
Kommentar: