Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-10 Stoppdatum 2006-09-10
Mängd (ton): 5,15 Kostnad totalt: 3162
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: