Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄNGEN, 893 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-19 Stoppdatum 1997-08-19
Mängd (ton): 1,79 Kostnad totalt: 1214
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: