Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV002, 895 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-26 Stoppdatum 2006-07-26
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2322
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: