Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 903 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-24 Stoppdatum 1998-08-24
Mängd (ton): 29,99 Kostnad totalt: 14755
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: