Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 903 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-20 Stoppdatum 2006-08-20
Mängd (ton): 40,72 Kostnad totalt: 26957
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: