Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 903 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-23 Stoppdatum 2010-08-23
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 34362
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: