Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTEVATTEN, 931 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-10 Stoppdatum 2009-08-10
Mängd (ton): 5,81 Kostnad totalt: 6923
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: