Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTEVATTEN, 932 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-10 Stoppdatum 2008-08-10
Mängd (ton): 2,14 Kostnad totalt: 2376
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: