Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TROLLSÅSVATTNET, 948 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-19 Stoppdatum 2001-08-19
Mängd (ton): 5,02 Kostnad totalt: 3752
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: