Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TROLLSÅSVATTNET, 948 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-20 Stoppdatum 2002-08-20
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 4133
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: