Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TROLLSÅSVATTNET, 948 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-11 Stoppdatum 2009-08-11
Mängd (ton): 4,84 Kostnad totalt: 5769
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: