Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE LÅNGEVATTEN, 958 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-28 Stoppdatum 2003-07-28
Mängd (ton): 9,95 Kostnad totalt: 7459
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: