Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRES002, 960 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-09 Stoppdatum 2009-08-09
Mängd (ton): 5,95 Kostnad totalt: 8255
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: