Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 969 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-20 Stoppdatum 2002-08-20
Mängd (ton): 3,04 Kostnad totalt: 2347
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: