Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÄLLBOVATTEN, 974 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-29 Stoppdatum 1998-08-29
Mängd (ton): 4,24 Kostnad totalt: 3238
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: