Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 1987
Startdatum: 1987-03-08 Stoppdatum 1987-03-08
Mängd (ton): 0,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 44,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: