Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 1989
Startdatum: 1989-10-30 Stoppdatum 1989-10-30
Mängd (ton): 1,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 44,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: