Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-06 Stoppdatum 2001-08-06
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 741
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: