Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Oxögat, 1012 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-26 Stoppdatum 2000-08-26
Mängd (ton): 0,78 Kostnad totalt: 558
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: