Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA STUSSVATTNET, 1016 Budgetår: 1982
Startdatum: 1982-02-18 Stoppdatum 1982-02-18
Mängd (ton): 8,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: