Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA STUSSVATTNET, 1016 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-23 Stoppdatum 2000-08-23
Mängd (ton): 2,54 Kostnad totalt: 1819
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: