Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA STUSSVATTNET, 1016 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-24 Stoppdatum 2002-08-24
Mängd (ton): 2,50 Kostnad totalt: 1925
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: