Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAVKÄLLAN, 1028 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-06 Stoppdatum 2001-08-06
Mängd (ton): 2,80 Kostnad totalt: 2081
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: