Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-28 Stoppdatum 2007-07-28
Mängd (ton): 13,02 Kostnad totalt: 15181
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: