Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-06 Stoppdatum 2008-08-06
Mängd (ton): 13,82 Kostnad totalt: 15287
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: