Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 1041 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-22 Stoppdatum 2003-08-22
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 2291
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: