Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 1041 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-31 Stoppdatum 2005-07-31
Mängd (ton): 2,97 Kostnad totalt: 2670
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: