Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 1041 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-13 Stoppdatum 2010-08-13
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 3798
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: