Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSVATTNET, 1049 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-30 Stoppdatum 2004-07-31
Mängd (ton): 13,10 Kostnad totalt: 10336
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: