Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÅLEVATTNET, 1061 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-31 Stoppdatum 2004-07-31
Mängd (ton): 11,10 Kostnad totalt: 8758
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: