Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIDTJÄRNET, 1063 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-07-15 Stoppdatum 1993-07-15
Mängd (ton): 48,20 Kostnad totalt: 17800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: