Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VATTNETJÄRNET, 1065 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-07-27 Stoppdatum 1999-07-27
Mängd (ton): 5,50 Kostnad totalt: 3721
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: