Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VATTNETJÄRNET, 1065 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-08-01 Stoppdatum 2001-08-01
Mängd (ton): 5,69 Kostnad totalt: 4398
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: