Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VATTNETJÄRNET, 1065 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-19 Stoppdatum 2005-07-19
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 4472
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: