Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VATTNETJÄRNET, 1065 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-07-19 Stoppdatum 2007-07-19
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1057
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: