Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-07-01 Stoppdatum 1998-07-30
Mängd (ton): 30,50 Kostnad totalt: 20890
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: