Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-07-27 Stoppdatum 2003-07-27
Mängd (ton): 31,49 Kostnad totalt: 26325
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: