Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-07-30 Stoppdatum 2004-07-30
Mängd (ton): 27,95 Kostnad totalt: 22052
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: