Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV006, 1111 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-22 Stoppdatum 2002-08-22
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 9241
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: