Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV006, 1111 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-26 Stoppdatum 2006-07-26
Mängd (ton): 11,70 Kostnad totalt: 13315
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: